Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Przedmiot działania i kompetencje


Przedszkole Miejski Nr 8 im. Jana Brzechwy to placówka która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Zatwierdzony jest Statut Przedszkola, jak również plany pracy regulaminy wewnętrzne.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla I etapu edukacyjnego.

Wdrażane i opiniowane są przedszkolne  zestawy programów nauczania

Podejmowane, zatwierdzane i realizowane są  Uchwały Rady Pedagogicznej.