Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

REJESTR ZARZĄDZEŃ


Wydane zarządzenia Dyrektora  Przedszkola Miejskiego  nr 8
im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu znajdują się w księdze zarządzeń i są do wglądu w kancelarii dyrektora.