Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności


Status prawny jednostki


Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

 Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oddział Koszalin.

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1981r. oraz Kartę Nauczyciela. Szkoła posiada statut nadany przez Radę Miasta Kołobrzeg.