Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Adresy mailowe nauczycieli i specjalistów Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy

Danuta Adamczyk- dyrektor- d.adamczyk@pm8kg.pl

Joanna Maląg- wicedyrektor- j.malag@pm8kg.pl

Karolina Daśko - nauczyciel gr. I

Daria Papiewska- nauczyciel gr. II- d.papiewska@pm8kg.pl

Renata Zaremba - nauczyciel gr. I oraz  II- r.zaremba@pm8kg.pl

Marta Bielęda- nauczyciel gr. III- m.bieleda@pm8kg.pl

Aleksandra Pieprzak - nauczyciel gr. III oraz  VII- a.pieprzak@pm8kg.pl

Agata Garbaczewska - nauczyciel gr. IV- a.maszkało@pm8kg.pl

Karolina Kiełbasińska- nauczyciel gr. IV- k.kielbasinska@pm8kg.pl

Izabela Sokołowska-Kot- nauczyciel gr. V-  i.sokolowska-kot@pm8kg.pl

Kinga Płócienniczak- nauczyciel gr. V, VI-  k.plocienniczak@pm8kg.pl

Anna Krysztofiak- nauczyciel gr. VI-  a.krzysztofiak@pm8kg.pl

Anna Miszewska- nauczyciel gr. VII-  a.miszewska@pm8kg.pl

Ada Andziak- nauczyciel gr. VIII- a.andziak@pm8kg.pl

Agnieszka Ogórek - nauczyciel gr. VIII - a.ogorek@pm8kg.pl

Iwona Rita- nauczyciel wspomagający- i.ruta@pm8kg.pl

Paulina Małolepsza- nauczyciel terapeuta (wwr, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja)- p.malolepsza@pm8kg.pl

Żaneta Mazurek- logopeda- z.mazurek@pm8kg.pl

Joanna Maląg- logopeda; gimnastyka korekcyjna- j.malag@pm8kg.pl

Eliza Świderek- j. angielski- e.swiderek@pm8kg.pl

Teresa Jóźwik- Religa- t.jozwik@pm8kg.pl

Małgorzata Otwinowska-Paprocka- rytmika- m.otwinowska-paprocka@pm8kg.pl