Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

 

 

Lp.

Data wpływu skargi/ wniosku

Data rejestrowania skargi/ wniosku

Nazwisko osoby/ instytucji wnoszącej skargę/ wniosek

Informacje na temat czego dotyczyła skarga/ wniosek

Termin załatwienia skargi/ wniosku

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej  za załatwienie skargi/ wniosku

Data załatwienia

Krótka informacja o sposobie załatwienia skargi/ wniosku