Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI

ZEWNĘTRZNEJ W ROKU 2021 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

 nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

Lp.

Nazwa organu,

który przeprowadził kontrolę

Zakres kontroli

Czas przeprowadzenia

kontroli (od- do data)

 

Stwierdzone

Nieprawidłowości/

zalecenia

 

Działania

1.       

Firma Szkoleniowa „Żagiel”

Przegląd placu zabaw i terenu przyległego

12.04.2021 r.

Belka w lokomotywie do wymiany

Wymiana elementu

2.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Ocena realizacji programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas” w roku szkolnym 2017/2018

Ocena realizacji interwencji programowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zjadamy”

Ocena realizacji interwencji programowej:

„ Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

12.05.2021 r.

bez uwag

brak

3.

Biuro Audytu i Kontroli Urząd Miasta Kołobrzeg

Realizacja przydzielonych środków budżetowych w planie finansowym, w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizacje projektu: „ Świadomy przedszkolak”

09.06. 19.08.2021

ocena pozytywna

Uwagi:

Powiadomić opinię publiczną o realizacji projektu na stronie www.kolobrzeg.pl  

Brak zatwierdzającego  podpisu dyrektora pod sprawozdaniem

4.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

Ocena stanu sanitarnego placówki

Wytyczne GIS dla przedszkoli

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne – higiena pomieszczeń i wymagań dotyczących sprzętu

Przestrzeganie przepisów dotyczących higieny zdrowia

16.06.2021

Przedstawić aktualne badanie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach placówki do 30.09.2021

wykonane

5.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w

Kołobrzegu

 

Kontrola pionu żywienia związana z pismem ZPWIS a dnia 9.08.2021 r. w sprawie wzmożenia czynności kontrolnych w związku ze zbliżającym się wznowieniem działalności przedszkoli po okresie wakacyjnym. Sprawdzenie ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem w Polsce stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS _CoV-2 – zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach – przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 Nr 298)

25.08.2021 r.

bez uwag

brak

6.

Firma Szkoleniowa „Żagiel”

Kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

30.08.2021 r.

Placówka przygotowana do rozpoczęcia  nauki

Brak

 

sporządziła: Aneta Buczkowska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu