Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Instrukcja korzystania z BIP


Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy  

Jest ono podzielone na , które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.

Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na granatowym tle.

W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały (aktywne przyciski umieszczone po obu stronach ekranu opisane na szarym tle). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu. Jeżeli do słowa lub wersu  jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni. 
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”. 

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej treści, zapisania jej na nośniku danych bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna. Funkcje (ZAPISZ, DRUKUJ, ZAMKNIJ) zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up. 

Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.

Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dołączone wnioski zapisane są jako formularze. Oznacza to, że w dokumentach tych można wprowadzać dane tylko w zaznaczonych polach. Nagłówki pól nie są przeznaczone do edycji. Do wypełnienia formularza nie jest potrzebny żaden edytor tekstów.