Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejski Nr 8 dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Bocianiej 4a w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kołobrzegu nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

BUDYNEK

- rok budowy- 1980 r.

- kubatura – 4955m3

- wartość –  2.235 027, 65 zł. ( na dzień 30.11.2020)

GRUNTY

Działka oznaczona numerem 93 położona przy ul. Bocianiej 4a w Kołobrzegu

Powierzchnia: 0,4980 ha