Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Informacje o prowadzonych  rejestrach, ewidencjach, archiwach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

- Ewidencja akt osobowych pracowników ( ZOPM)

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr akt i zaświadczeń

- Księga zastępstw

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych

- Księga absolwentów

- Rejestr druków  ścisłego zarachowania

- Rejestr  legitymacji

- Rejestr korespondencji

- Dzienniki zajęć

- Dzienniki zajęć dodatkowych

- Dzienniki organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Ewidencje zwolnień lekarskich ( ZOPM)

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Decyzje dyrektora przedszkola

- Ewidencja czasu pracy ( ZOPM)

- Ewidencja urlopowa ( ZOPM)

- Ewidencja chorobowa ( ZOPM)

- Dokumentacja finansowo-księgowa ( ZOPM)

- Archiwum przedszkolne

Osoba zainteresowana wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych powinna złożyć podanie w kancelarii przedszkola.