Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Informacje o prowadzonych  rejestrach, ewidencjach, archiwach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

- Ewidencja akt osobowych pracowników ( CUW)

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr  zaświadczeń

- Księga zastępstw

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych

- Księga absolwentów

- Rejestr korespondencji

- Dzienniki zajęć

- Dzienniki zajęć dodatkowych

- Dzienniki organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Ewidencje zwolnień lekarskich ( CUW)

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola

- Ewidencja czasu pracy ( CUW)

- Ewidencja urlopowa ( CUW)

- Ewidencja chorobowa ( CUW)

- Dokumentacja finansowo-księgowa ( CUW)

- Archiwum przedszkolne

Osoba zainteresowana wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych powinna złożyć podanie w kancelarii przedszkola.