Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Kancelaria przedszkola  przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,

Korespondencja może być kierowana na adres:

Przedszkole Miejski Nr 8 im. Jana Brzechwy

Ul. Bociania 4a

78-100 Kołobrzeg

e-mail: d.adamczyk@pm8kg.pl

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.  Dyrektor/ wicedyrektor  przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 

Godziny urzędowania kancelarii: 7.30 - 15.30

Przyjęcia rodziców przez dyrektora :

 Poniedziałek 7:30 - 11:30,
 Czwartek 13:00 - 15:30.

Przyjęcia rodziców przez wicedyrektora :

 Wtorek 7:30 - 11:30,
 Środa    13:00 - 15:30.