Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

Danuta Adamczyk – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8

Oświadczenie majątkowe umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg