Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Dzień dobry,

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2024/BZP 00242016/01/P w dniu 2024-03-13 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 Link