Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 8                                                             Kołobrzeg, dn. 02.07.2018r.

im. Jana Brzechwy

ul. Bociania 4a

78-100 Kołobrzeg                                                              

 

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

dyrektor – Danuta Adamczyk

3.Ulica:

Bociania

4.Numer:

4a

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7 .Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 84 921

9.Numer telefonu:

94 35 219 19,

602 372 340

10.Adres e-mail:

dyrektor@pm8kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Remont dachu i kominów budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu przy ul. Bocianiej 4a

Termin wykonania prac: 06.08.- 24.08.2018.

Termin złożenia oferty : do 20.07.2018r.

Proszę o złożenie oferty cenowej na remont dachu i kominów  budynku Przedszkola Miejskiego nr 8, ul. Bociania 4a.

Ze względu na złożoność prac, proszę o wcześniejsze wykonanie pomiaru dachu i dokonanie oceny uwzgledniającej stan techniczny, zakres potrzebnych prac.

Oferta powinna zawierać:

·        Koszt netto i brutto usługi

·        Kosztorys prac wraz z robocizną i materiałami

·        Termin realizacji zamówienia

·        Termin płatności

kryteria wyboru oferty:

1.      cena

2.      dostępność terminu

3.      wcześniejsze doświadczenia

Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2018 r. w kancelarii Przedszkola  w godz. 8:00-15:00 lub przesłać na adres dyrektor@pm8kg.pl lub adres  pocztowy:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy, ul. Bociania 4a; 78 – 100 Kołobrzeg