Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

 

                     Kołobrzeg,  16.02.2018 r.

Przedszkole Miejskie Nr 8                                                                         

Im. Jana Brzechwy                                                                                      

Ul. Bociania 4a                                                                                            

78 – 100 Kołobrzeg                                                                                    

                                                                                                                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwafirmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

dyrektor – Danuta Adamczyk

3.Ulica:

Bociania

4.Numer:

4a

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7 .Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 84 921

9.Numer telefonu:

94 35 219 19, 602 372 340

10.Adres e-mail:

dyrektor@pm8kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: grupowa wycieczka autokarowa i  promowa do: Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia – Szwecja – zwiedzanie stolic

Termin wycieczki : od 29.04.2018 r. do 04.05.2018 r.

Proszę o złożenie oferty cenowej na organizację grupowej wycieczki autokarowej  i promowej do: Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia – Szwecja – zwiedzanie stolic

Oferta powinna zawierać:

·        Terminy, miejsce  wyjazdu i powrotu

·        Program  wycieczki

·        Świadczenia w ramach ceny

·        Świadczenia dodatkowo płatne

·        cenę brutto za proponowane świadczenia

kryteria wyboru oferty:

1.      cena

2.      atrakcyjność programu

3.      wcześniejsze doświadczenia

Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2018 r. w kancelarii Przedszkola  w godz. 8:00-15:00 lub przesłać na adres dyrektor@pm8kg.pl lub adres  pocztowy:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy, ul. Bociania 4a 78 – 100 Kołobrzeg