Dane o przedszkolu

Certyfikaty i wyróżnienia

Procedury i regulaminy

Załatwianie spraw

Sprawozdania z kontroli

Rekrutacja

Przerwa urlopowa

Prowadzone rejestry

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet

Opłaty za przedszkole

Grupy przedszkolne

Zajęcia dodatkowe

Dyżury nauczycieli

Zasady korzystania z systemu Netcom Plus

Zamówienia publiczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Deklaracja dostępności

Informacje

 

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy realizuje zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Aktualne zamówienia

 

załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                     Kołobrzeg,  23.02.2017 r.

Przedszkole Miejskie Nr 8                                                                      

Im. Jana Brzechwy                                                                                    

Ul. Bociania 4a                                                                                          

78 – 100 Kołobrzeg                                                                   

                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwafirmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy  w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

dyrektor – Danuta Adamczyk

3.Ulica:

Bociania

4.Numer:

4a

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7 .Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671 17 84 921

9.Numer telefonu:

94 35 219 19, 602 372 340

10.Adres e-mail:

dyrektor@pm8kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu  zamówienia: wycieczka autokarowo – promowa  do Skandynawii

Ilość  biorących udział w wycieczce – do 20 osób

Termin wycieczki : od 29.04.2017 r. do 02.05.2017 r.

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na organizację wycieczki autokarowo – promowej  do Skandynawii

 

Oferta powinna zawierać:

·         Terminy wyjazdu i powrotu

·         Organizację dojazdu i powrotu do Kołobrzegu

·         Program  wycieczki

·         Świadczenia w ramach ceny

·         Świadczenia dodatkowo płatne

·         cenę brutto za proponowane świadczenia

kryteria wyboru oferty:

1.       cena

2.       atrakcyjność programu

3.       wcześniejsze doświadczenia

Z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc - ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2017 r. w kancelarii Przedszkola  w godz. 8:00-15:00 lub przesłać na adres dyrektor@pm8kg.pl lub adres  pocztowy:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy, ul. Bociania 4a 78 – 100 Kołobrzeg